Wenkbrauwlift

Wenkbrauwlift

Algemene informatie over een wenkbrauwlift

Naarmate we ouder worden kan de huid van het voorhoofd uitzakken, waardoor de wenkbrauwen laag kunnen komen te staan. De oorzaak hiervan is meestal een combinatie van aanleg en slapper wordend weefsel wegens ouderdom. Het kan zijn dat u er hierdoor moe of bozig uitziet, terwijl u zich eigenlijk heel fit voelt. Bij deze ingreep wordt een reep huid boven de wenkbrauw verwijderd, waardoor de wenkbrauwen hoger komen te staan. Bij jonge mensen die nog geen huidplooien boven de wenkbrauwen hebben, is deze ingreep meestal geen optie vanwege het litteken dat achterblijft. Wanneer iemand al diepere huidplooien boven de wenkbrauwen heeft, kan het litteken prima in deze huidplooi verborgen worden. Voor een optimaal resultaat wordt de wenkbrauwlift soms gecombineerd met een correctie van de boven- en/of onderoogleden.

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. De wenkbrauwlift geeft een bijzonder visueel verjongend resultaat.