Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De medewerkers van onze kliniek streven ernaar om u tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Ondanks dit streven is het mogelijk dat u niet helemaal tevreden bent. U kunt hierover een klacht indienen.

Wij vinden het erg belangrijk om uw ongenoegen zo snel mogelijk weg te nemen en soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Uw klacht kan voor ons ook aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te bekijken of om het beleid bij te stellen.

Er zijn in onze kliniek verschillende mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden:

De Brochure klachtenregeling
Het klachtenreglement
De Algemene Voorwaarden (opgesteld door de ZKN wordt door NCPC in acht genomen)