Neuscorrectie

Neuscorrectie

Een neuscorrectie wordt uitgevoerd om bijvoorbeeld de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bult op de neus te verwijderen of om een scheefstaande neus recht te maken. Ook kan een neuscorrectie worden toegepast om functionele klachten als verstopping, vaak met hoofdpijnklachten als gevolg, te verhelpen. De vorm van de neus is uniek en bepaalt in grote mate het karakter van uw gezicht. Dit dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Voorop staat in ieder geval dat u zelf de ingreep wenst en dat dit niet is ingegeven door de wens van een ander. Het resultaat van een neuscorrectie heeft namelijk een blijvend karakter.