Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Binnen NCPC  is kwaliteit geen apart hoofdstuk, maar zit verweven door onze gehele organisatie. NCPC is aangesloten bij ZKN, de landelijke organisatie Zelfstandige Klinieken Nederland. ZKN streeft kwaliteit, klantvriendelijkheid, efficiëntie en marktgerichtheid na en heeft duidelijke richtlijnen gesteld voor kwaliteitsklinieken. In het kader van kwaliteitsborging en -implementatie heeft NCPC vanaf de start de juiste invulling van de normen van zowel ISO-9001: 2008, als de branche specifieke ZKN/VMS-normen gehanteerd. NCPC wil al haar processen, producten, diensten en het kwaliteitsmanagementsysteem continu verbeteren. Om dit te bereiken wordt met betrokkenheid van medewerkers, klanten en leveranciers steeds gezocht naar mogelijkheden hiervoor.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is ontwikkeld en ingevoerd met het doel om (medische) processen volgens vaste routines te laten verlopen en te bereiken dat voldaan wordt aan de wensen en behoeften van klanten en de vigerende wetgeving die betrekking heeft op de diensten van Kliniek Alphen en Kliniek Voorne Putten.